Thông báo

Nov 26th Quy Định Sử Dụng Dịch Vụ Hosting

I. Quy định về thông tin đối với khách hàng 1. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo thường xuyên kiểm tra email hoặc có thể liên hệ được qua số điện thoại đã đăng ký với Công Nghệ Số Việt, ITH -congnghesoviet.com để nhận được các thông báo quan trọng về dịch vụ đang ... Xem tiếp »